สินเชื่อ Cash Loan คืออะไร มีอะไรบ้าง บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อ Cash Loan คืออะไร มีอะไรบ้าง


สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล บริการวงเงินอเนกประสงค์ สมัครง่ายครั้งเดียว อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยถูก.

คลิก!!! สมัครออนไลน์

สินเชื่อ Cash Loan คืออะไร มีอะไรบ้าง

Cash Loan เป็นสินเชื่อเงินสดชนิดหนึ่ง ที่เมื่อผู้ขอกู้ไปยื่นขอกู้ที่ธนาคาร แล้วเมื่อธนาคารอนุมัติมาแล้ว จะมีการจ่ายเงินสดให้ตามที่ยื่นไป (ในรูปแบบต่างๆ) ซึ่งหลังจากนั้นผู้กู้ก็จะทำการชำระหนี้จำนวนดังกล่าวกับทางธนาคาร โดยส่วนมากมักจะเป็นการผ่อนชำระเป็นรายงวด อย่างไรก็ตามธนาคารจะมีเงื่อนไขว่าจะอนุมัติให้กับผู้ที่มีรายได้แน่นอนเท่านั้น เนื่องจากจะมีการนำเอาตัวเลขรายได้ของผู้กู้ มาทำการประเมินความเสี่ยง

นอกจากนั้นแล้วธนาคารก็จะมีการพิจารณาจากประวัติด้านการเงินของผู้กู้ร่วมด้วย หากมีประวัติไม่ดีมาก่อน เช่น เบี้ยวชำระหนี้  ชำระหนี้ล่าช้า ก็จะมีโอกาสพิจารณาให้กู้ต่ำ หรือไม่มีเลย Cash Loan ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

สินเชื่อ Cash Loan 3 มี ประเภท

  1. บัตรเครดิต เป็นสินเชื่อเงินสดที่มีการใช้งานกันเป็นอันดับ 1 ในสินเชื่อประเภท Cash Loan เลยก็ว่าได้ เพราะว่าเป็นบริการแรกๆ ของสินเชื่อชนิดนี้ ที่เปิดให้บริการกัน โดยบัตรเครดิตนั้นมีจุดประสงค์ ในการให้ผู้กู้ใช้งานด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันอาทิ ซื้อของกินของใช้ ใช้ผ่อนสินค้า ซื้อสินค้าบริการต่างๆ ฯลฯ แต่เดิมนั้นบัตรเครดิตเป็นบริการที่มีไว้ให้เฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันก็มีบริการสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยกันแล้ว เนื่องจากตลาดกว้างมากขึ้น

    บัตรเครดิต มักจะมีเงื่อนไขในการให้บริการ คือจะอนุมัติในวงเงินเกินกว่ารายได้ประมาณ 3 เท่า (เช่น ถ้ามีรายได้ 15,000 บาท ก็จะอนุมัติที่วงเงิน 45,000 บาท) มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยที่ประมาณ 55 วัน , อัตรดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 20% ต่อปี และจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการใช้งาน เป็นต้น

  2. บัตรกดเงินสด เป็น Cash Loan ประเภทที่จะสามารถใช้งานได้โดยเสมือนบัตร ATM คือสามารถกดเงินสดจากตู้ที่ให้บริการได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ในการซื้อสินค้า บริการต่างๆ ได้เหมือนกับบัตรเครดิต มักจะมีเงื่อนไขในการใช้ คือ จะมีวงเงินที่สามารถอนุมัติได้มากกว่ารายได้ประจำ 5 เท่า , ไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย แต่จะมีกรคิดดอกเบี้ย ในกรณีที่มีการกดเงินสดออกมาใช้ , ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 28% ต่อปี เป็นต้น
  3. สินเชื่อเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อประเภทที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ เพราะมีการพิจารณากันอย่างเข้มงวด คือ ผู้ที่มีงานประจำทำเท่านั้นจึงสามารถกู้ได อีกทั้งมีการพิจารณาเรื่องประวัติเสีย หรือเครดิต บูโร กันอย่างเข้มงวด เงินกู้ประเภทนี้จะมีการอนุมัติที่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำ , รอบชำระเงินประมาณ 5 ปี , ผ่อนชำระเป็นงวดสูงสุดไม่เกิน 60 งวด , อัตราดอกเบี้ยประมาณ 28% ต่อปี

 


สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล บริการวงเงินอเนกประสงค์ สมัครง่ายครั้งเดียว อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยถูก